Gminna Biblioteka Publiczna w Bartniczce
Czytanie książek to najpiękniejsza zabawa, jaką sobie ludzkość wymyśliła
Wisława Szymborska
2024-05-31

"BLISKO" - Biblioteka| Lokalność| Inicjatywy| Społeczność| Kooperacja| Oddolność,

Uczestniczymy w szkoleniach w ramach projektu BLISKO – Biblioteka| Lokalność|Inicjatywy|Społeczność| Kooperacja| Oddolność, który realizuje Gminna Biblioteka Publiczna w Górznie,a operatorem jest Narodowe Centrum Kultury. Gminna Biblioteka Publiczna w Bartniczce została zaproszona do projektu jako partner. Celem projektu jest m.in. podnoszenie kompetencji pracowników bibliotek publicznych, pozwalających na rozpoznawanie potrzeb i potencjału kulturowego członków lokalne społeczności, wymiana doświadczeń.

Dziękujemy za zaproszenie do projektu oraz możliwość udziału w warsztatach i szkoleniach.

 

 

 

Gmina Bartniczka
Mała książka wielki człowiek
Narodowy program rozwoju czytelnictwa
Biblioteka narodowa
Ministerstwo kultury
BIP