Gminna Biblioteka Publiczna w Bartniczce
Czytanie książek to najpiękniejsza zabawa, jaką sobie ludzkość wymyśliła
Wisława Szymborska

Struktura Biblioteki

Gminna Biblioteka Publiczna w Bartniczce funkcjonuje jako samorządowa instytucja kultury. Struktura organizacyjna Biblioteki przedstawia się w następujący sposób:

- Gminna Biblioteka Publiczna w Bartniczce

       Dyrektor Ewa Myćka, katalog@ugbartniczka.pl

- Filia Biblioteczna w Radoszkach

      Kierownik Magdalena Fras – Kamińska, radbib@ugbartniczka.pl

- Filia Biblioteczna w Jastrzębiu

      Kierownik Magdalena Fras – Kamińska , jasbib@ugbartniczka.pl

 

 

 

Gmina Bartniczka
Mała książka wielki człowiek
Narodowy program rozwoju czytelnictwa
Biblioteka narodowa
Ministerstwo kultury
BIP