Gminna Biblioteka Publiczna w Bartniczce
Czytanie książek to najpiękniejsza zabawa, jaką sobie ludzkość wymyśliła
Wisława Szymborska
2022-08-12

NARODOWY PROGRAM ROZWOJU CZYTELNICTWA 2.0

   Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0 uchwalony został na lata 2021 – 2025 przez Radę Ministrów i stanowi kontynuację programu z lat 2016- 2020. Realizowany jest przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, przy zaangażowaniu Biblioteki Narodowej, Instytutu Książki i Narodowego Centrum Kultury, a także Ministerstwa Edukacji i Nauki (w zależności od realizowanego priorytetu).

Celem programu jest przede wszystkim poprawa czytelnictwa w Polsce poprzez wzmacnianie roli bibliotek publicznych, szkolnych i pedagogicznych, jako lokalnych ośrodków życia społecznego, stanowiących centrum dostępu do kultury i wiedzy. Program podzielony został na 4 Priorytety.

 

   Gminna Biblioteka Publiczna w Bartniczce, otrzymała wsparcie finansowe w ramach Priorytetu 1. Kierunku interwencji 1.1 Zakup i zdalny dostęp do nowości wydawniczych NPRCz 2.0 na lata 2021-2025- edycja 2022, którego operatorem jest Biblioteka Narodowa.

Wysokość otrzymanego wsparcia wyniosła 5923 zł.

W ramach tego działania, dokonujemy zakupu nowości wydawniczych, dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Bartniczce i jej Filii w Jastrzębiu i Radoszkach.

Już niebawem, będą Państwo mogli wypożyczyć nowości wydawnicze dofinansowane ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach realizacji Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0.

 

Prosimy o cierpliwość i serdecznie zapraszamy do bibliotek !!!

  

Gmina Bartniczka
Mała książka wielki człowiek
Narodowy program rozwoju czytelnictwa
Biblioteka narodowa
Ministerstwo kultury
BIP