Gminna Biblioteka Publiczna w Bartniczce
Czytanie książek to najpiękniejsza zabawa, jaką sobie ludzkość wymyśliła
Wisława Szymborska
2023-11-30

NARODOWY PROGRAM ROZWOJU CZYTELNICTWA 2.0

 

NARODOWY PROGRAM ROZWOJU CZYTELNICTWA 2.0

 

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0 uchwalony został na lata 2021 – 2025 przez Radę Ministrów i stanowi kontynuację programu z lat 2016- 2020. Realizowany jest przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, przy zaangażowaniu Biblioteki Narodowej, Instytutu Książki i Narodowego Centrum Kultury, a także Ministerstwa Edukacji i Nauki (w zależności od realizowanego priorytetu).

Celem programu jest przede wszystkim poprawa czytelnictwa w Polsce poprzez wzmacnianie roli bibliotek publicznych, szkolnych i pedagogicznych, jako lokalnych ośrodków życia społecznego, stanowiących centrum dostępu do kultury i wiedzy. Program podzielony został na 4 Priorytety.

 

Gminna Biblioteka Publiczna w Bartniczce, otrzymała wsparcie finansowe w ramach „Dofinansowania dla bibliotek publicznych na zakup nowości wydawniczych oraz usługi zdalnego dostępu do książek w formatach e-booków i /lub synchrobooków- Priorytet 1, Kierunek interwencji 1.1 w ramach NPRCz 2.0”, którego operatorem jest Biblioteka Narodowa.

Wysokość otrzymanego wsparcia wyniosła 11 000 zł.

W ramach tego działania, dokonujemy zakupu nowości wydawniczych, dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Bartniczce i jej Filii w Jastrzębiu i Radoszkach.

Już mogą Państwo wypożyczyć nowości wydawnicze dofinansowane ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach realizacji Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025.

 

 

 

Gmina Bartniczka
Mała książka wielki człowiek
Narodowy program rozwoju czytelnictwa
Biblioteka narodowa
Ministerstwo kultury
BIP